BOLIGPROJEKTER
SKOLER
SKITSEPROJEKTER
HELHEDSPLANER

.......

ARKITEKTRÅDGIVNING

SCAN arkitekter udfører opgaver for private og for offentlige bygherrer, herunder boliger, til- og ombygninger mv. Aftal et uforpligtigende besøg og få en drøftelse af muligheder på stedet.

Et kerneområder er skoler og bygherrerådgivning. Gennem årene har indehaver Susanne Andersen stået i spidsen for så forskellige byggerier som Planetariet i København, Utterslev skole (Københavns første nye folkeskole efter 25 år uden nybyggerier), Panoptikontilbygning på LO-skolen (nu Konventum), administrationsbygning ved Strandvejen, boligbebyggelser og prisbelønnet carport.

SCAN arkitekter er stiftet af Susanne Andersen, tidligere indehaver i GA arkitekter og partner i NOVA5 arkitekter. Tegnestuen er medlem af Danske Ark og Dansk Industri.

 

BOLIGER

Private boliger.

Nybygninger, til- og ombygninger for mange private bygherrer. Ofte med udgangspunkt i et skitseprojekt med mulighedsstudier i planer og 3D.

Skitseprojektet bearbejdes siden til myndighedsprojekt som kan bruges til ansøgningsmateriale.

Myndighedsprojekt detaljeres yderligere, der indhentes tilbud fra entreprenører, og der føres tilsyn efter behov og ønsker.

 

 

BYGHERRERÅDGIVNING

Skoler og institutioner ændrer sig i takt med befolkningstilvækst, skolereformer mv. og der er behov for at nytænke for eksempel i form af pædagogisk opgradering eller helhedsrenovering. Tegnestuen har udført mange helhedsplaner og volumenstudier for BYK/Byggeri København.

En helhedsplan eller forundersøgelse af en eksisterende skole indeholder både overordnet analyse af alle skolens lokaler og evt. også skitser til mulige fremtidsscenarier (som her nedenfor). 

Gennemgangen af skolens lokaler viser ikke så sjældent at der gemmer sig kvadratmeter der kan tages i anvendelse til én eller til flere samtidige funktioner. For eksempel kan pædagogisk læringsenter indrettes så det indgår helt eller delvist i fællesområderne eller et personalerum kan indbyde til lærerforberedelse for dem der ikke foretrækker total ro.

 

SKOLER

Som projektleder, bygherrerådgiver og sagsarkitekt har SA gennem mange år haft det arkitektoniske ansvar for en række markante projekter inden for undervisningssektoren, hvor det  læringsfaglige fokus og brugerinddragelsen har været centrale omdrejningspunkter for arkitekturen. 

Volumenstudier, for ByK. Ny skole i De Gamles By & forundersøgelser til Nørrebroskoler (2017-19). VUC Næstved (NOVA5/CUBO) 5.200 m² (2016-17) budget 90 mio. kr. Krogårdskolen (NOVA5) Greve, designansvarlig partner. 1.200 m² (2015-2017). Lergravsparkens skole (Arkitema) Kbh. PL og sagsarkitekt, til- og ombygning, 4.800 m² (2013-) budget 100 mio. kr. Forundersøgelser og bygherrerådgivning (Arkitema), Amager Fælled, Husum og Bellahøj skole, udv. med 1 spor. RUC bygning 21, Roskilde (Arkitema) internat. bachelorhus, Aktørinvolvering, skitseprojekt, 1.200 m² (2013-14). Forundersøgelser og bygherrerådg. (Arkitema)  Kirsebærhaven, Brønshøj, Lergravsparken skole, 2012. Ålholmskolen, Hillerød (Arkitema) helhedsplan, 3.020 m²  (2013). Vibeengskolen, Haslev (Arkitema) PL & sagsarkitekt, aktørinvolvering, ny 3-sporet skole Energiklasse 1, 7.200 m² (2013) budget 140 mio. Projekt til udvidelse af Kastanievej Efterskole, 500 m² (2009). Faglokaler Hellig Kors, Voldparken og Grundtvig Skole (2006)ca. 7 mio. kr. Renovering af Enghave Plads Skole, 1.500 m² (2005) 8 mio. kr. Utterslev Skole foto th. (KHR) Købh. NV, sagsarkitekt mv., 9.000 m² (2000-2003), budget 150 mio. kr. 

BOLIGBEBYGGELSER

Rækkehuse og etageboliger.

Analyser og skitseprojekter for private udviklere eller boligselskaber. Mulighedsstudier, arealanalyser, planer, snit, facader, 3D mv. Senere bearbejdning til drøftelser med myndigheder samt fuldt myndighedsprojekt/projektforslag.

Illustrationen er fra et projekt på Tæbyvej i Rødovre; 19 boliger i en kombination af etageboliger og rækkehuse.

 

 

 

UNGDOMSBOLIGER

88 ungdomsboliger er i juli 2020 godkendt af Københavns Kommune. Projektet ligger på Retortvej i det gamle Grønttorvsområde, og står færdigt i 2021. 

 

 

 

 

SOGNEGÅRD

Igangværende ombygning af Asminderød sognegård i Fredensborg, og illustration af mulighed for senere udvidelse.

Sognegården etablerer nyt køkken til brug for husets mange arrangementer, og møderummet på overetagen er udvidet og opgraderet med nye overflader, belysning og akustikløsning.

Fredensborg slotskirke og Asminderød kirke hører begge hjemme i sognegården.

 

 

URBAN

Helhedsplanskitse til Hørsholm centrum. GA arkitekter.

Bymæssig fortætning og forskønnelse af "indgangen" til Hørsholm. Erhversmulighed ca. 5.000 m2 og to store boligområder ved henholdsvis Slotssøen og Rotunden med mulighed for ca. 100 boliger i alt.

GABY forstudier til Skole i De Gamles By - udført for Byggeri København