Arkitekt maa Susanne Andersen står bag SCAN arkitekter. Tegnestuen blev fra 2004-10 drevet sammen med arkitekt Cecilia Nilsson. Tegnestuen udfører, udover private boliger, mange skoleopgaver; herunder opgaver for Byggeri København (ByK) og andre.

Som indehaver, partner, projektleder og sagsarkitekt har Susanne Andersen haft det arkitektoniske ansvar for en række markante projekter inden for såvel offentligt som privat byggeri. Susanne behersker alle facetter af kunde- og brugerinddragelse i den kreative proces og anvender den indhentede viden som en bærende faktor i udviklingen af projekternes arkitektur. 

Susanne har løst opgaver, som spænder fra mindre bygningsopgaver til store planlægningsarbejder, hvilket har givet hende stor erfaring i alle faser af skitserings- og projekteringsforløbet samt budgetlægning, kontraktforhold mv. og gør hende til en garant for, at helheden i projekterne fastholdes. Susanne arbejder struktureret og analytisk, og lægger stor vægt på et åbent samarbejdsklima med kunder, brugere, øvrige rådgivere og kolleger i en åben struktur, som kan sikre projektets gennemførelse og kvalitet.

I de senere år har Susanne løst mange projekter inden for undervisningssektoren, hvor det  læringsfaglige fokus og brugerinddragelsen har været centrale omdrejningspunkter for arkitekturen.

Susanne er vant til at løse komplicerede og sammensatte opgaver i samarbejde med mange faggrupper. Dette har styrket hendes evne til at kunne stille spørgsmål og udforske, til at kunne overskue komplekse sammenhænge og har givet hende mange konkrete kompetencer inden for det tværfaglige, innovative samarbejde.

 

ØKONOMI- OG TIDSSTYRING

Grundlaget for realisering af ethvert projekt er at den økonomiske ramme er passende. Vigtigheden af at overholde rammen er vi meget bevidste om og der udføres løbende kalkulationer. Hvis vi mener at rådighedsbeløbet ikke helt svarer til bygherrens forventning om hvor stort eller komplekst byggeriet kan blive, melder vi klart ud, så vi i fællesskab kan aftale hvad der skal prioriteres. Måske kan visse tilvalg og kvalitetsforbedringer håndteres i en udbudsfase som alternative priser, og her ud over er det vigtigt at afsætte en andel til uforudsete udgifter. 

TIdsplanen starter som en ramme der detaljeres løbende i takt med projektets udvikling. Kommer der større ønsker eller andre byggeprocesser til kan det få indflydelse på tidsrammen, også i positiv retning for eksempel hvis der planlægge mere rationelle processer, produkton på fabrik mv. Ukendte faktorer som jordbund, vejrlig og skjulte miljøgifte kan også alle influere på tiden, så det er vigtigt at udføre med grundige forundersøgelser tilpasset det enkelte projekt.

Vi har stor erfaring med styring af projekter som totalrådgiver men går også gerne ind som underrådgiver.

Nedenfor en liste over vore typiske ydelser som kan vælges til eller fra. Honorar aftales fra sag til sag enten som medgået tid, fast honorar eller som procentandel af byggesum.

 • Konkurrencer
 • Programmering
 • Skitseprojekter 
 • Projektering 
 • Budgetlægning
 • Tidsplanlægning
 • Kalkulationer 
 • Indhentning af tilbud herunder EU-udbud
 • Tilbudslister
 • Beskrivelser
 • Kontrahering
 • Styring
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse - via samarbejdspartner

 

CV SUSANNE ANDERSEN arkitekt maa

Kunstakademiets Arkitektskole, København (1984)

 

SCAN arkitekter indehaver

GA arkitekter indehaver

NOVA5 partner

Arkitema projektleder 

SCAN arkitekter indehaver

KHR arkitekter

Henning Larsen arkitekter

Arkitekt Knud Munk 

Jarl Heger, Karen & Ebbe Clemmensen

 

Censor på Kunstakademiets Arkitektskole

 

Center for Byrums Forskning (2002-2005)

Lektor DIS (2002-2010)

Timelærer KADK (1989-90/93/97-2002)

 

 
Skriv en tekst her