PROJEKTER

Krogårdsskolen

Udvidelse og optimering af ekisterende 2-sporet skole til 3-sporet skole.

Bygget 2017. Partner hos NOVA5.

Vibeengskolen

Tre eksisterende små skoler i Haslev omdannet til ny folkeskole. Den første skole i Danmark som er inspireret af Modelprogram for folkeskoler. Arkitema 2015.

Poetisk Carport

Carport ved Vejlesø.

Hædrende omtale i Rudersdal Kommune.

Asminderød Sognegård

Igangværende ombygning af Asminderød sognegård i Fredensborg, og illustration af mulighed for senere udvidelse.

Sognegården etablerer nyt køkken til brug for husets mange arrangementer, og møderummet på overetagen er udvidet og opgraderet med nye overflader, belysning og akustikløsning.

Utterslev Skole

Ny folkeskole på Skoleholdervej, hvor de lette klasserumsbygninger på den ene side og tungere faglokaler langs vejen er opdelt af en grøn kanal hvor skolens naturprofil udfolder sig. Projektledelse/sagsarkitekt hos KHRAS. 

Privat Bolig

Tilbygning til privat bolig. Typisk udføres et par forskellige skitseforslag. Her to forskellige alternativer til udvidelse med forældresoveværelse og badeværelse. En rund pavillon i forhaven, som er knyttet til det eksisterende villa med et let vindfang. Her udnyttes en lang forhave som ellers primært bruges til parkering. Alternativt en rektangulær bygning med afvalmet saddeltag i baghaven, som både giver mere køkkenplads i boligen og bliver ramme om en dejlig sydvestvendt terrasse.

Gilleleje

Tilbygning til privat bolig i Gilleleje direkte ud til klitterne. Mellembygningen er helt åben mod udsigten og dagslyset falder ned gennem siderne af taget der svæver mellem de to eksisterende fløje.

SKOLER

Forundersøgelser

Udsnit af forundersøgelser fra forskellige skoler i København og omegn.

Retortvej Ungdomsboliger

88 ungdomsboliger i Valby, GA arkitekter. Bygges 2020-21. 

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens Skole har via en tilbygning i hele skolens længde og højde fået adgang fra alle klasserum til åbne gruppe- og fællesrum. Projektleder og sagsarkitekt i Arkitema. 4.800 m2 (2013-15), budget ca. 100 mio. kr. 

Enghave Plads Skole

Enghave Plads Skole fik nyindrettet hele tagetagen til faglokaler. Det store midterområde med naturfag og hjemkundskab er opdelt af en lav kerne, som giver gennemlyste lokaler. Der er lagt vægt på at lokalerne også skal kunne bruges til andet, så det tekniske udstyr er såvidt muligt ikke placeret i bordpladerne. 1.500 m2 (2005) budget ca. 8 mio. kr.

 

Underviser Arkitektskolen

Mange års undervisningserfaring fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, herunder også 3-årig ansættelse på Jan Gehls Byrumscenter, har givet righoldigt indblik i arkitekturens væsen og muligheder. Et nyttigt modspil til praksis.

Konkurrencer

Skitse fra boligkonkurrence i Næstved.

En-familiehus i Nivå

Bygget 2007. SCAN arkitekter.

Rejseskitser